1С Підприємство 8 Документообіг КОРП для України

1C Підприємство 8 Документообіг ПРОФ для України
Вартість 62700 грн.

Програмний продукт "1С: Документообіг 8" призначений для автоматизації діловодства компаній. Продукт дозволяє автоматизувати роботу з вхідними, вихідними і внутрішніми документами, систематизувати роботу з файлами, автоматизувати роботу архіву та прискорити пошук і обробку документів.

1С: Документообіг 8 ПРОФ дозволяє:

 • впорядкувати роботу співробітників з документами, виключити можливість втрати версій або перетину фрагментів при одночасній роботі;
 • скоротити час пошуку потрібної інформації та сумарний час колективної обробки документів;
 • підвищити якість готового матеріалу (проектів, документації та ін.) за рахунок вирішення великої кількості спірних питань та впорядкування роботи користувачів.

"1С: Документообіг 8" не має галузевої специфіки і може ефективно використовуватися як в бюджетному секторі, так і на комерційних підприємствах, будь то розподілена холдингова структура з великою кількістю користувачів або невелике підприємство. Будучи універсальною, програма легко може бути налаштована і адаптована під специфіку конкретної організації.

"1С: Документообіг 8" в комплексі вирішує завдання автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни:

 • централізоване безпечне зберігання документів,
 • оперативний доступ до документів з урахуванням прав користувачів,
 • реєстрація вхідних і вихідних документів,
 • перегляд і редагування документів,
 • контроль версій документів,
 • робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо-та відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т.д.,
 • повнотекстовий пошук документів за їх змістом,
 • колективна робота користувачів з можливістю узгодження, затвердження та контролю виконання документів,
 • маршрутизація документів, що настроюється по кожному виду документів окремо,
 • автоматизована завантаження документів з електронної пошти і зі сканера,
 • облік і контроль робочого часу співробітників.

Облік документів ведеться в розрізі видів документів відповідно до положення про документообіг підприємства. Принципи обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, закладені в програму, повністю відповідають діючим стандартам і нормам.

"1С: Документообіг 8" підтримує многопользовательскую роботу в локальній мережі або через Інтернет з використанням веб-браузерів або тонкого клієнта.

Діловодство

"1С: Документообіг 8" дозволяє вести облік офіційних документів підприємства. Принципи обліку, закладені в програму, відповідають ГОСТам, вітчизняної та міжнародної діловодної практиці.

Зберігання файлів

У програмі автоматизована робота з звичайними файлами, які виникають в робочому порядку в процесі щоденної діяльності організації, наприклад, проектні матеріали, чернетки, результати обговорень та інші.

Колективна робота

Програма забезпечує колективний доступ співробітників до файлів як для перегляду, так і для редагування з використанням розмежування прав доступу та механізму версіонірованія файлів. Конфлікти при одночасному редагуванні документів виключаються завдяки механізму блокування файлів.

Бізнес-процеси

Бізнес-процес - це стійка послідовність дій співробітників організації. Автоматизація таких послідовностей впорядковує роботу і значно прискорює виконання кінцевої завдання.

Облік робочого часу

У програмі ведеться облік витрат робочого часу співробітників, побудований на основі щоденних звітів про виконану роботу. Дані звітів представлені в розрізі видів робіт.

Паперовий документообіг

Відповідно до положення про документообіг або інструкцією з діловодства організації в програмі налаштовується номенклатура справ, яка в подальшому використовується для створення нових справ (томів) та списання в справу виконаних документів.

Інтернет і електронна пошта

"1С: Документообіг 8" підтримує многопользовательскую роботу в локальній мережі або через Інтернет, в тому числі і через веб-браузери. Це дозволяє, наприклад, підключити до роботи клієнтів або співробітників, що знаходяться в даний момент поза офісом.

Індивідуальні настройки

Для кожного користувача в програмі можна налаштувати індивідуальний робочий стіл, що забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних документів, списками, звітам і т.д. Нижче наведені приклади налаштованих робочих столів, призначених для співробітників, що виконують певну роль. Можливості доступу співробітника до даних обмежуються правами, заданими для його ролі.

Використовується новітня версія платформи

Прикладне рішення "1С: Документообіг 8" розроблено на платформі "1С: Підприємство 8.2", яка забезпечує високу гнучкість, налаштування, масштабованість, продуктивність і ергономічність прикладних рішень.

Порівняльна таблиця версій 1C: Документообіг ПРОФ і 1С: Документообіг КОРП

У таблиці представлені основні відмінності версій ПРОФ і КОРП програми 1С: Документообіг 8. Порівнявши відмінності ви зможете вибрати оптимальну версію для свого бізнесу.

Ліцензії на додаткові робочі місця для 1С Підприємство Документообіг ПРОФ для України

Найменування продукту Ціна без ПДВ, грн.
Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 3300,00
Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 11610,00
Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 22290,00
Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 42360,00
Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 100500,00
Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 183600,00

Онлайн-демонстрація і бібліотека демо-баз

У каталозі представлені демо-бази типових продуктів 1С для України.

Користувачі можуть самостійно ознайомитися з програмою за допомогою онлайн-демонстрації, запустивши цікавить конфігурацію в режимі веб-клієнта.

Демо-база є закінченим прикладним рішенням. Представлена функціональність, з прикладної точки зору, призначена для демонстрації всіх можливостей конфігурації і платформи "1С: Підприємство 8".

Підключитися за допомогою веб-клієнту

Конфігурація Лінк для з'єднання
Бухгалтерія для України, редакція 2.0 http://ua.demo.1c.eu/accounting/prof/20
Управління торгівлею для України, редакція 3.1 http://ua.demo.1c.eu/trade/prof/31
Документообіг КОРП, редакція 2.0 http://ua.demo.1c.eu/do/corp/20
Управління невеликою фірмою для України, редакція 1.6 http://ua.demo.1c.eu/smallbusiness/prof/16
Комплексний облік для бюджетних установ України, редакція 2.1 http://ua.demo.1c.eu/budgetcom/prof/2/uk/

Веб-клієнт керованого додатку працює тільки в середовищі наступних браузерів:

 • Microsoft Internet Explorer версии 6.0, 7.0 или 8.0 для Microsoft Windows. Рекомендується використовувати версію 7.0.
 • Mozilla Firefox версии 3.x або більш пізньої для Microsoft Windows та Linux.
 • Google Chrome версії 4.0, 4.1 для Microsoft Windows.
 • Safari версії 4.0 для MacOS X версії 10.5 і вище.

Увага:

У браузері повинен бути відключений блокувальник спливаючих вікон.

В налаштуваннях браузера має бути дозволено виконання JavaScript і використання Cookies.

Варіанти запуску

Робота з демонстраційною конфігурацією можлива за допомогою веб-клієнта або тонкого клієнта.

Для підключення до інформаційної бази виберіть будь-якого користувача зі списку. Паролі не встановлені.

Підключитися з тонкого клієнта

Для підключення до інформаційної бази за допомогою тонкого клієнта потрібно вибрати варіант підключення "Веб-сервер" і вказати рядок з'єднання:

 • http://ua.demo.1c.eu/accounting/prof/20 – 1С: Бухгалтерія для України, редакція 2.0
 • http://ua.demo.1c.eu/trade/prof/31 - 1С: Управління торгівлею для України, редакція 3.1
 • http://ua.demo.1c.eu/do/corp/20 – 1С: Документообіг КОРП, редакція 2.0
 • http://ua.demo.1c.eu/smallbusiness/prof/16 – 1С: Управління невеликою фірмою для України, редакція 1.6


После заполнения данной формы с Вами свяжется менеджер в ближайшее рабочее время.
Укажите свои данные: