1С Підприємство 8 Зарплата і управління персоналом для України

1С Підприємство 8 Зарплата і управління персоналом для України
Вартість 8400 грн.

"1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління персоналом для України" (конфігурація ЗУП є аналогом продукту на базі 1С: Підприємство 7.7 ЗиК - "1С: Підприємство 7.7 Зарплата і кадри для України") - це програма для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств і організацій. Вона успішно застосовується в кадрових службах і бухгалтеріях, а також в інших підрозділах, в завдання яких входить організація ефективної роботи персоналу.

Функціональні можливості 1C ЗУП

"1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" створена на технологічній платформі нового покоління "1С: Підприємство 8", яка забезпечує високу гнучкість, налаштування, масштабованість, продуктивність і ергономічність прикладних рішень.

"1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" - це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства, реальна практика роботи підприємств та світові тенденції розвитку методів мотивації та управління персоналом.

Програма "1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" & ndash; це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, починаючи від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії по наступних напрямах:

 • Планування потреб у персоналі;
 • Забезпечення бізнесу кадрами;
 • Управління компетенціями та атестація працівників;
 • Управління навчанням персоналу;
 • Управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • Ефективне планування зайнятості персоналу;
 • Облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • Трудові відносини, в тому числі кадрове діловодство;
 • Розрахунок заробітної плати персоналу;
 • Управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • Обчислення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

У конфігурації особлива увага приділяється автоматизації управлінської діяльності менеджерів з персоналу. Зокрема, в конфігурацію включені наступні інструменти, що дозволяють вирішувати основні завдання, з якими стикаються при плануванні як менеджери з персоналу, так і керівники різних рівнів:

 • інструмент набору кадрів, що дозволяє здійснити всю процедуру підбору кадрів, включаючи ведення переписки з кандидатами по електронній пошті;
 • інструмент з планування відпусток працівників;
 • інструментарій управління компетенціями та проведення атестацій;
 • інструментарій управління навчанням працівників;
 • інструмент розробки схем мотивації працівників.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" (далі 1С зарплата і кадри) можна вести кадрову управлінську й облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці .

Прикладне рішення "Зарплата і Управління Персоналом для України" також може використовуватися на підприємствах холдингової структури, що складаються з декількох організацій, які оформлені як юридичні особи або є індивідуальними підприємцями. Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку персоналу & ndash; управлінського й регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця).

Планування потреб у кадрах

Планування потреб у людських ресурсах здійснюється в кадровому плані. Вихідні дані для планування можуть надходити з виробничих систем. Кадровий план дозволяє запланувати організаційно посадовий склад, подієвий план змін організаційно посадового складу, фонд витрат на оплату праці. За допомогою звітів про стан кадрового плану можна одержати оцінку ефективності робіт з набору співробітників, кількість вакантних робочих місць.

Автоматизація підбору персоналу

Підсистема підбору персоналу призначена для документування і автоматизації процесу підбору та оцінки кандидатів. Підсистема забезпечує зберігання особистих даних про кандидатів, як про фізичних осіб; зберігання матеріалів, що з'являються в процесі роботи з кандидатом, починаючи від резюме і до результатів анкетування; підготовку зустрічей з кандидатами і реєстрацію ухвалених рішень аж до прийняття на роботу. Основний інструмент системи - автоматизоване робоче місце менеджера з персоналу, за допомогою якого можна здійснювати всі етапи робіт щодо заповнення вакантних робочих місць.

Управління навчанням персоналу

Підсистема навчання персоналом дозволяє планувати навчання персоналу і контролювати ефективність навчальних заходів.

Управління компетенціями

Для управління компетенціями програма забезпечує оцінку персоналу, включаючи контроль результатів і якості оцінки. На підставі оцінки працівника (атестації) приймаються ключові кадрові рішення: прийом на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.

Управління фінансовою мотивацією працівників

Програма 1с кадри і зарплата дозволяє розробляти й застосовувати схеми фінансової мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. При розробці схем мотивації може бути використана довільна кількість видів нарахувань, при цьому є можливість конструювати сам алгоритм розрахунку нарахування.

Планування зайнятості персоналу

"1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" дозволяє вирішити одну з основних завдань планування використання робочого часу & ndash; планувати проведення заходів та участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також призначати наради й зустрічі працівників підприємства. Для підготовки проведення внутрішніх заходів підприємства 1С підприємство зарплата і кадри надає відомості про використання приміщень підприємства, в яких ці заходи проводяться.

Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і розклади участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників та їх керівників. Формується графік відпусток співробітників підприємства і список запланованих відпусток. Для затвердження графіка відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" припускає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація. Реєструється й просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. В їх числі списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.

"1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" підтримує ведення військового обліку відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" N 2232-XII від 25.03.1992 року та Інструкцією з військового обліку, затвердженої наказом Міноборони України N 165 від 27.06.1995 року. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Трудові відносини, кадрове діловодство

1с зарплата і кадри 8 версії (8.1, 8.2 і т.д.) підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

У програмі автоматизоване кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників (форма П-5), звільнення з організації (форма П-8).

На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 "Особиста картка".

Відповідно до затвердженого графіка відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).

Заплановані відрядження працівників реєструються в програмі, при цьому підготовляються накази про направлення працівників у відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).

Розрахунок і облік заробітної плати

Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність як менеджерів, які приймають рішення по заробітній платі персоналу, так і бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • розробка схем мотивації працівників;
 • облік результатів виробничої діяльності;
 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань & ndash; від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучка настройка використовуваних нарахувань і утримань.

"1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції і послуг. Автоматизований весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичне вироблення, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

Реалізовано основні форми оплати праці, використовувані на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і відрядна форми оплати праці, а також їх варіанти & ndash; почасово-преміальна та відрядно-преміальна форми оплати праці.

Гнучкий механізм обліку використання робочого часу дозволяє описувати графіки роботи (індивідуальні графіки роботи, включаючи "ковзаючі", а також зведені індивідуальні графіки роботи) і реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи. Реалізована можливість введення докладних і/або зведених табелів обліку робочого часу як первинних документів, дані яких використовуються далі при нарахуванні зарплати.

З метою забезпечення роботи на підприємствах з великою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати 1с 8 зарплата готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку праці і заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення по нарахуваннях і утриманнях і т.д.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівників організацій;
 • аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками організацій та ін.

Обчислення регламентованих податків

1С Підприємство Зарплата і Управління Персоналом для України забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків з фонду оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, внесків до фондів соціального страхування.

Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати й податків дозволяє довільним чином налаштувати порядок відображення цих сум у витратах підприємства, одержати аналітичну звітність за підсумками розрахунків, а також автоматично передати ці дані в типову конфігурацію "Бухгалтерія 8 для України" & ndash; програму "1С: Бухгалтерія 8 для України".

Регламентована звітність

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність:

 • Розрахункова відомість за формою N 1ДФ;
 • Персоніфікована звітність для ПФУ;
 • Звіти в ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві;
 • Звіт до Пенсійного фонду;
 • Звіт з праці (квартальна і місячна форми).

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML).

Переваги в порівнянні з конфігурацією "Зарплата + Кадри для України"

В 1С зарплата і кадри 8 версії реалізовані розширені можливості ведення обліку декількох організацій в єдиній інформаційній базі. Організації можуть використовувати загальні списки фізичних осіб, класифікатори аналітичної інформації і т.д.

Реалізовано ведення в "1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" не тільки регламентованого обліку нарахувань, але і управлінський облік заробітної плати з усім різноманіттям стимулюючих надбавок і бонусів, характерних для сучасних торгових і виробничих підприємств. При цьому як і в управлінському, так і в регламентованому обліку надана можливість описувати додаткові нарахування з усіма реалізованими в конфігурації алгоритмами розрахунку, зокрема, можна описати будь-яку кількість додаткових відпусток з різним відображенням в обліку.

"1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" містить вдосконалений механізм обліку використання робочого часу з підтримкою ковзних та індивідуальних графіків роботи, графіків скороченого робочого часу, реєстрації даних фактичного використання робочого часу у формі так званих "табелів", а також погодинних невиходів.

Реалізовані не тільки інструменти обліку кадрів, але і інструментарій управління персоналом: атестаціями, навчанням, зайнятістю, включаючи планування відпусток, набір кадрів з використанням спеціалізованого інструменту, що підтримує роботу з електронною поштою, і інші можливості.

Реалізована потужна підсистема кадрової аналітичної звітності, що включає звіти за довільними списками працівників, руху працівників і наочні діаграми відпусток, повноцінний військовий облік з формуванням необхідної звітності. Реалізовані всі типові форми з обліку праці, включаючи форми П-1, П-2, П-5, П-6, П-7, П-8, П-13, П-50, П-54а.

На допомогу користувачам пропонується список завдань, які необхідно виконати на підставі аналізу даних, введених в інформаційну базу: нагадування про заплановане раніше кадровому переміщенні; прийом на роботу в організацію, переміщення і звільнення з організації на підставі даних управлінського обліку; необхідність перерахунку нарахувань; введення документів-нарахувань на підставі кадрових документів; нарахування зарплати, розрахунок податків і відображення зарплати в обліку для чергового місяця; нагадування про день народження працівника.

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків до "1С: Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України" формується регламентована звітність:

 • Розрахункова відомість за формою N 1ДФ;
 • Персоніфікована звітність для ПФУ;
 • Звіти в ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві;
 • Звіт до Пенсійного фонду;
 • Звіт з праці (квартальна і місячна форми).

Сучасний ергономічний інтерфейс програми 1с кадри і зарпалата робить доступними сервісні можливості "1С: Підприємства 8" навіть для невеликих організацій:

 • універсальні засоби роботи з друкарськими формами документів з можливістю відправки документа по електронній пошті;
 • універсальна групова обробка довідників і документів;
 • підключення зовнішніх обробок і обмеження доступу до їх використання;
 • підключення додаткових друкарських форм в документах;
 • підключення додаткових обробників заповнення табличних частин документів;
 • установка дати заборони зміни даних;
 • засоби адміністрування користувачів у режимі "1С: Підприємство";
 • засоби розділення доступу до даних по робочих місцях (ролям) користувачів;
 • механізм повнотекстового пошуку

Ліцензії на додаткові робочі місця для 1С Підприємство 8 Зарплата і управління персоналом для України

Артикул Найменування продукту Ціна без ПДВ, грн.
4601546080875 1С Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 3300,00
4601546080882 1С Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 11610,00
4601546080899 1С Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 22290,00
4601546080905 1С Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 42360,00
4601546080912 1С Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 100500,00
4601546080929 1С Підприємство 8 Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 183600,00

Онлайн-демонстрація і бібліотека демо-баз

У каталозі представлені демо-бази типових продуктів 1С для України.

Користувачі можуть самостійно ознайомитися з програмою за допомогою онлайн-демонстрації, запустивши цікавить конфігурацію в режимі веб-клієнта.

Демо-база є закінченим прикладним рішенням. Представлена функціональність, з прикладної точки зору, призначена для демонстрації всіх можливостей конфігурації і платформи "1С: Підприємство 8".

Підключитися за допомогою веб-клієнту

Конфігурація Лінк для з'єднання
1С: Бухгалтерія для України, редакція 2.0 http://ua.demo.1c.eu/accounting/prof/20
1С: Управління торгівлею для України, редакція 3.1 http://ua.demo.1c.eu/trade/prof/31
1С: Документообіг КОРП, редакція 2.0 http://ua.demo.1c.eu/do/corp/20
1С: Управління невеликою фірмою для України, редакція 1.6 http://ua.demo.1c.eu/smallbusiness/prof/16
1С:Комплексний облік для бюджетних установ України, редакція 2.1 http://ua.demo.1c.eu/budgetcom/prof/2/uk/

Веб-клієнт керованого додатку працює тільки в середовищі наступних браузерів:

 • Microsoft Internet Explorer версии 6.0, 7.0 или 8.0 для Microsoft Windows. Рекомендується використовувати версію 7.0.
 • Mozilla Firefox версии 3.x або більш пізньої для Microsoft Windows та Linux.
 • Google Chrome версії 4.0, 4.1 для Microsoft Windows.
 • Safari версії 4.0 для MacOS X версії 10.5 і вище.

Увага:

У браузері повинен бути відключений блокувальник спливаючих вікон.

В налаштуваннях браузера має бути дозволено виконання JavaScript і використання Cookies.

Варіанти запуску

Робота з демонстраційною конфігурацією можлива за допомогою веб-клієнта або тонкого клієнта.

Для підключення до інформаційної бази виберіть будь-якого користувача зі списку. Паролі не встановлені.

Підключитися з тонкого клієнта

Для підключення до інформаційної бази за допомогою тонкого клієнта потрібно вибрати варіант підключення "Веб-сервер" і вказати рядок з'єднання:

 • http://ua.demo.1c.eu/accounting/prof/20 – 1С: Бухгалтерія для України, редакція 2.0
 • http://ua.demo.1c.eu/trade/prof/31 - 1С: Управління торгівлею для України, редакція 3.1
 • http://ua.demo.1c.eu/do/corp/20 – 1С: Документообіг КОРП, редакція 2.0
 • http://ua.demo.1c.eu/smallbusiness/prof/16 – 1С: Управління невеликою фірмою для України, редакція 1.6


После заполнения данной формы с Вами свяжется менеджер в ближайшее рабочее время.
Укажите свои данные: