Випуск ІТС Україна за серпень 2015 року

Випуск ІТС Україна за серпень 2015 року

 

Відвантаження серпневого випуску ІТС Україна дистриб'юторам починається 07.08.2015 р.

Матеріали серпневого випуску ІТС Україна доступні користувачам в Інтернет-версії, починаючи з 04 серпня 2015 року (докладніше про Інтернет-версію див. розділ "1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ" даного інформаційного листа).

У цьому інформаційному листі:

 1. Важлива інформація
 2. Огляд нових матеріалів серпневого випуску ІТС Україна
 3. Варіанти договорів 1С:ІТС, Комплект поставки
 4. Ціни

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

З липня 2015 змінилися ціни на 1С:ІТС Україна і запущена програма лояльності для користувачів ІТС Україна ПРОФ

З метою забезпечення сприятливих умов для регулярного і безперервного супроводу користувачів "1С:Підприємства", а також для заохочення користувачів, які регулярно і без перерв укладають договори 1С:ІТС Україна ПРОФ, при укладанні чергового договору 1С:ІТС Україна ПРОФ користувачі отримують знижку в залежності від дати закінчення та тривалості попереднього договору. Звертаємо увагу, що програма лояльності поширюється тільки на договори 1С:ІТС Україна рівня ПРОФ при безперервному продовженні з наступних видів 1С:ІТС Україна: ПРОФ, ТЕХНО, Пільговий.

Ознайомитися з відеоматеріалами можуть користувачі, які мають діючий договір 1С:ІТС Україна ПРОФ, а також партнери 1С.

2. ОГЛЯД НОВИХ МАТЕРІАЛІВ СЕРПНЕВОГО ВИПУСКУ ІТС УКРАЇНА

Методична підтримка 1С:Підприємства 8

Для користувачів типових госпрозрахункових конфігурацій "Бухгалтерія для України", "Управління торговим підприємством для України", "Управління виробничим підприємством для України" оновлена методика оформлення операцій повернення товарів від покупця. В ній наведено приклад оформлення операції повернення коштів покупцю за повернуті товари, а також розглянуто приклад та описано особливості оформлення операції наступного відвантаження товарів покупцю, у разі якщо грошові кошти не повертаються.

Опублікована стаття з описом порядку оформлення операцій нарахування та сплати інших податків в типових конфігураціях.

Актуалізована методика збереження друкованої форми документа або звіту у зовнішні файли різних типів. У ній також описано основні настройки та порядок відправки друкованих форм електронною поштою на прикладі відправки рахунків на оплату.

Для користувачів типової конфігурації "Бухгалтерія для України" додано матеріал з описом особливостей роботи довідника кореспонденцій рахунків. Зазначений довідник дозволяє за кореспонденцією рахунків та змістом господарської операції знайти документ конфігурації, яким ця операція оформлюється; а за назвою документа - визначити суть і кореспонденцію рахунків господарської операції.

Користувачам типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" пропонуємо ознайомитися з методикою відображення щорічних відпусток працівників організацій. Матеріал містить порядок розрахунку суми відпускних, компенсації за невикористану відпустку, "сторніровки" відпускних у разі відкликання з відпустки, а також повернення відпускних під час звільнення.

Для користувачів типової конфігурацій "Управління виробничим підприємством для України" актуалізована стаття з описом використання серійних номерів (вказуються в документах надходження, реалізації, повернення та випуску, але оперативний облік не ведеться). Оновлено матеріал з використання відомостей про поточні потреби замовлень на виробництво при плануванні закупівель і виробництва.

Для користувачів типових конфігурацій "Управління торговим підприємством для України" та "Управління виробничим підприємством для України" актуалізовано порядок формування та аналізу плану руху грошових коштів для прогнозного планування рухів грошових коштів.

Користувачам типових конфігурацій "Управління торговим підприємством для України", "Управління виробничим підприємством для України" та "Управління торгівлею для України" (ред. 2.3) пропонуємо ознайомитися з порядком та особливостями оформлення операцій надходження, вибуття та переміщення товарів у разі використання ордерної схеми складського обліку. Також рекомендуємо ознайомитися з оновленим описом порядку управління запасами у точці замовлення, для підтримки оптимального рівня запасів при плануванні закупівель та формуванні замовлень постачальникам.

Для користувачів конфігурацій "Управління торговим підприємством для України", "Зарплата та Управління Персоналом для України" та "Управління виробничим підприємством для України" актуалізовані матеріали щодо застосування понижуючого коефіцієнта під час розрахунку ЄСВ на ФОП відповідно до реалізації в типових конфігураціях можливості використання бази ЄСВ з урахуванням обмеження максимальної бази.

Для користувачів конфігурацій "Бухгалтерія для України" та "Управління торговим підприємством для України" додано методику оформлення повернення залишку невитрачених грошових коштів підзвітною особою. Також актуалізовано аналогічну статтю для користувачів конфігурацій "Управління виробничим підприємством для України" та "Управління торгівлею для України" (ред. 2.3).

Для користувачів конфігурації "Управління торгівлею для України" (ред. 3.0) у розділі "Податковий облік" опублікована методика відображення ПДВ у разі отримання послуг від нерезидента. Також додано статтю,  що присвячена порядку нумерації податкових документів.

Для користувачів конфігурації "Управління торгівлею для України" (ред. 3.0), "Управління невеликої фірмою для України" (ред. 1.4) і "Роздрібна торгівля для України" (ред. 2.0) у розділ "Робота з довідниками і документами, сервісні функції" додано матеріал з описом порядку налаштування виведення команди "Всі функції" в головне меню.

Для користувачів конфігурації "Торгівля для приватних підприємців України" додані статті, присвячені методикам створення резервної копії інформаційної бази, автоматичного оновлення інформаційної бази через Інтернет, а також оновлення через конфігуратор.

Також актуалізовано список  торгового устаткування, яке можливо підключити в типових конфігураціях.

Для користувачів прикладних рішень для бюджетних установ України, а саме, для користувачів конфігурацій "Бухгалтерія для бюджетних установ України" і "Комплексний облік для бюджетних установ України" розділ "Початок роботи, введення початкових залишків" доповнено рекомендаціями щодо введення початкових залишків взаєморозрахунків з підзвітними особами організації.

Розділ "Розрахунки з підзвітними особами" доповнено методикою відображення в авансовому звіті даних щодо використання виданих співробітникам сум грошових коштів, для правильного формування друкованої форми авансового звіту. Також розділ доповнено методикою оформлення розрахунків з підзвітними особами за допомогою банківських карт.

У новому розділі "Облік необоротних активів та МШП" опубліковано матеріал, який присвячено особливостям обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), що передані в експлуатацію та списані з балансу, для подальшого оперативно кількісного обліку згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси".

Для користувачів конфігурацій "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" та "Комплексний облік для бюджетних установ України" розділ "Методика проведення розрахунків" доповнено порядоком відображення факту перерахування ПДФО з оплати контрагенту, з подальшим відображенням у регламентованому звіті за формою № 1ДФ.

Розробникам систем на платформі "1С:Підприємство 8" пропонуємо ознайомитися з оновленою методикою переведення конфігурації на платформу "1С:Підприємство" версії 8.3.6 без режиму сумісності з версією 8.2.

Для фахівців із впровадження інформаційних систем на платформі "1С:Підприємство 8 в рубриці "Додаткові кошти розробки" оновлена стандартна бібліотека "1С:Бібліотека стандартних підсистем" (ред. 2.2).

Поради лінії консультацій

У розділі оновлено перелік рекомендацій і порад по роботі в прикладних рішеннях для України.

1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними документами

Матеріали надаються українською мовою фахівцями компанії "1С-СЕД".

Рубрику "Методичні рекомендації з використання програми "1С:Звіт"" довідника "1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними документами" доповнено інструкцією з інтеграції конфігурацій на платформі "1С" та програми "1С:Звіт". Також у рубриці опубліковано перелік електронно-цифрових сертифікатів, які підтримуються програмою "1С:Звіт".

Рубрика "Консультації з питань роботи з програмою"1С:Звіт"" доповнена переліком проблемних ситуацій і порядком їх виправлення.

Консультації для бухгалтера

Розділ "Відрядження" довідника "Праця і заробітна плата" доповнено новими матеріалами, в яких розглядаються особливості оформлення документів, які необхідні для ведення обліку витрат на відрядження, зокрема, завдання на відрядження, протокол про наміри, авансовий звіт та ін.

Підрозділ "Нарахування (утримання) податку" розділу "Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)" довідника "Праця і заробітна плата" доповнено порядком розрахунку ПДФО у конфігурації "Зарплата та Управління Персоналом для України". Також опубліковані приклади розрахунку податку у типовій конфігурації.

У зв'язку з останніми змінами законодавства актуалізовані порядок і приклади роботи в конфігурації "Зарплата та Управління Персоналом для України" підрозділу "Ставки податку" розділу "Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)" і розділу "Військовий збір" довідника "Праця і заробітна плата".

У рубриці "Запитання - відповіді від тижневика "Головбух:БЮДЖЕТ"" нові консультації та запитання виділені в окрему рубрику "Нове в розділі".

У рубриці "Дебет-Кредит" нові консультації і питання виділені в окрему рубрику "Нове в розділі".

На ІТС представлена нормативно-правова база "ЛІГА:ЗАКОН. Інформаційно-правова підтримка", підготовлена ІАЦ "Ліга", актуалізована станом на 28.07.2015 р.

Форми звітності, релізи програм і конфігурацій

В цей випуск включені наступні компоненти:

1С:Підприємство 8

 • 1С: Підприємство 8. Версія 8.3.6.2100

Релізи конфігурацій:

 • 1С:Бухгалтерія 8 для України. ПРОФ. Редакція 1.2. Версія 1.2.31 (оновлення + перехід з Базової на ПРОФ),
 • 1С:Бухгалтерія 8 для України. Базова. Редакція 1.2. Версія 1.2.31 (оновлення),
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація Зарплата і Управління Персоналом для України, редакція 2.1. Версія 2.1.40 (оновлення + перехід з Базової на ПРОФ),
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація Зарплата і Управління Персоналом для України (базова версія), редакція 2.1. Версія 2.1.40 (оновлення),
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація Управління торговим підприємством для України, редакція 1.2. Версія 1.2.31 (оновлення),
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація Управління виробничим підприємством для України, редакція 1.3. Версія 1.3.40 (оновлення),
 •  1С:Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ України, редакція 1.0. Версія 1.0.44 (оновлення),
 • 1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України, редакція 1.0. Версія 1.0.50 (оновлення + перехід з Базової на ПРОФ),
 • 1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України (базова версія), редакція 1.0. Версія 1.0.50 (оновлення).

1С:Підприємство 7.7

Релізи конфігурацій:,

 • Конфігурація "Зарплата + кадри для України", реліз 7.70.051,
 • Конфігурація "Бухгалтерія + торгівля + склад + зарплата + кадри для України", реліз 7.70.067.

Форми звітності:

 • ЗА II КВАРТАЛ 2015 (випуск 5) для конфігурацій "Бухгалтерський облік для України" і "Виробництво + послуги + бухгалтерія для України",
 • ЗА II КВАРТАЛ 2015 (випуск 5) для конфігурації "Бухгалтерія+торгівля+склад+зарплата+кадри для України",

Детальна інформація про Інформаційно-технологічний супровід (1С: ІТС Україна) представлена у вільному доступі на сайті its.1c.ua в рубриці "Про 1С:ІТС Україна".

3. ВАРІАНТИ ДОГОВОРІВ 1С:ІТС, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Варіанти договорів на ІТС Україна:

 • ІТС Україна ПРОФ (платний/пільговий без додаткової оплати/пільговий на 12 місяців за схемою 8+4);
 • ІТС Україна ТЕХНО (платний);
 • ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ (платний).

До комплекту ІТС Україна ПРОФ включаються:

 • ІТС ПРОФ;
 • сувенір ділового призначення.

До комплекту ІТС Україна ТЕХНО включаються:

 • ІТС ТЕХНО.

До комплекту ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ включаються:

 • ІТС ПРОФ

Зміст диска ІТС ПРОФ опубліковано на сайті: http://its.1c.ru/db/aboutits#content:740:1.

 • ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

Склад:

-                Всі матеріали ІТС Україна ПРОФ (див. Розділ 2 даного інформаційного повідомлення)

-                Повні дистрибутиви локалізованих конфігурацій для України на платформі 1С:Підприємство

 • ІТС ДЛЯ ПАРТНЕРІВ (кількість дисків може варіюватися)

Склад:

-                Форми звітності, повні дистрибутиви програм і конфігурацій;

-                Довідник партнера по взаємодії;

-                Технологічна інформація.

4. ЦІНИ

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

4601546077462

ІТС України ПРОФ (Інформаційно-технологічний супровід "1С:Підприємство"), договір на 1 місяць, серпень 2015 року. Продаж через партнерів. Повна вартість.

750

 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс.

660

 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 6 міс.

690

 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс.

720

 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 1 міс.

735

 

Договір на 3 місяці. Повна вартість

1500

 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс.

1320

 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 6 міс.

1380

 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс.

1425

 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 1 міс.

1455

 

Договір на 6 місяців. Повна вартість

2901

 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс.

2520

 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 6 міс.

2640

 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс.

2760

 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 1 міс.

2880

 

Договір на 12 місяців. Повна вартість

5502

 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс.

4800

 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 6 міс.

5010

 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс.

5220

 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 1 міс.

5430

 

Пільговий договір на 12 місяців за схемою 8+4

3201

 

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

4601546107077

ІТС Україна ТЕХНО (Інформаційно-технологічний супровід "1С:Підприємство"), серпень 2015 року. Продаж через партнерів

 

 

Договір на 6 місяців

1740

 

Договір на 12 місяців

3300

4.1. Ціни на ІТС для віддаленого офісу Україна

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

4601546077561

Від 1 до 5 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

720

4601546077561

Від 6 до 10 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

630

4601546077561

Від 11 до 20 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

570

4601546077561

Від 21 до 50 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

480

4601546077561

Від 51 до 100 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

420

4601546077561

Понад 100 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

360

4.3. Ціни на апгрейд з 1С:ІТС Україна ТЕХНО на 1С:ІТС Україна ПРОФ

Вид договора

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 1 місяць

219

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 2 місяці

399

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 3 місяці

579

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 4 місяці

759

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 5 місяців

939

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 6 місяців

1119

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 7 місяців

1299

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 8 місяців

1479

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 9 місяців

1659

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 10 місяців

1839

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 11 місяців

2019

4.4. Ціни на сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт"

Вид договора

 

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій "1С:Підприємство 8")

1200

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір для додаткової юридичної або фізичної особи на 1 місяць

102

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт" для ФОП. Договір на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій "1С:Підприємство 8")

576

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір для додаткової ФОП на 1 місяць

48

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Разова оплата для переходу на мережеву версію (придбання у постачальника сервісу, компанії "1С-СЕД")

360

4.5. Ціни на ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

Вид інформаційної системи

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

Ціна для партнера любої категорії

грн. зПДВ

ІТС Україна для партнерів. Випуск поточного місяця

-

90

ІТС Україна для партнерів. Договір на 6 місяців

-

315

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт" NFR. Договір на 12 місяців

-

150После заполнения данной формы с Вами свяжется менеджер в ближайшее рабочее время.
Укажите свои данные: