Випуск ІТС Україна за листопад 2015 року

Випуск ІТС Україна за листопад 2015 року

Відвантаження листопадового випуску ІТС Україна дистриб'юторам починається 06.11.2015 р.

Матеріали листопадового випуску ІТС Україна доступні користувачам в Інтернет-версії, починаючи з 01 листопада 2015 року (докладніше про Інтернет-версію див. розділ "1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ" цього інформаційного листа).

У цьому інформаційному листі:

 1. Важлива інформація
 2. Огляд нових матеріалів листопадового випуску ІТС Україна
 3. Варіанти договорів 1С:ІТС, Комплект поставки
 4. Ціни

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

"Зима подарунків 1С:ІТС Україна" - акція для користувачів 1С:ІТС Україна ПРОФ!

Оголошуємо про початок акції "Зима подарунків". Акція проводиться в період з листопада 2015 р. до березня 2016 р. (включно).  В акції можуть взяти участь зареєстровані користувачі програми "1С:Підприємство", які:

 • уклали платний договір 1С:ІТС Україна ПРОФ на 6 або 12 місяців з листопада, грудня, січня, лютого чи березня;
 • уклали пільговий договір 1С:ІТС Україна ПРОФ за схемою 4 + 8 з листопада, грудня, січня, лютого чи березня;
 • перейшли з листопада, грудня, січня, лютого чи березня на договір 1С:ІТС Україна рівня ПРОФ з договору 1С:ІТС Україна рівня ТЕХНО.

Учасники акції отримають оригінальний подарунок - монопод для селфі.

Додатково учасники акції, які в період проведення акції продовжили свій 12-місячний договір 1С:ІТС Україна ПРОФ ще на рік, також отримають подарунки за програмою лояльності

2. ОГЛЯД НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЛИСТОПАДОВОГО ВИПУСКУ ІТС УКРАЇНА

Методична підтримка 1С:Підприємства 8

У поточному випуску користувачам типових госпрозрахункових конфігурацій "Бухгалтерія для України", "Управління торговим підприємством для України" та "Управління виробничим підприємством для України" рекомендуємо ознайомитися з методикою вивантаження вихідних податкових документів для подальшої реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), а також з методикою перевірки реєстрації вхідних податкових документів в ЄРПН за допомогою інтегрованого сервісу "1С:Звіт".

Для користувачів конфігурацій "Бухгалтерія для України" та "Управління торговим підприємством для України" опубліковано порядок оформлення завершальних операцій під час закриття місяця.

Користувачам типової конфігурації "Управління виробничим підприємством для України" рекомендуємо ознайомитися з переліком і описом звітів, що використовуються для аналізу прямих і непрямих витрат організації.

Користувачам конфігурацій "Бухгалтерія для України", "Управління торговим підприємством для України" і "Управління виробничим підприємством для України" рекомендуємо ознайомитися з оновленою методикою оформлення операції дооцінки основних засобів, сума по якій повинна включитися до складу нерозподіленого прибутку із зменшенням додаткового капіталу пропорційно нарахуванню амортизації (відповідно до п.21 П(С)БО 7).

Для користувачів конфігурацій "Управління торговим підприємством для України", "Управління виробничим підприємством для України" та "Управління торгівлею для України" (ред. 2.3) оновлено порядок оформлення господарських операцій при одержанні, використанні та погашенні короткострокових кредитів і позик. Також оновлено порядок порівняння планованих обсягів закупівель і продажів за допомогою звіту "Аналіз збіжності планових даних", який дозволяє аналізувати відхилення кількісних і сумових показників планів закупівель і продажів, як в абсолютному, так і у відносному вираженні.

Актуалізовано порядок аналізу даних за обсягами продажів, з використанням звіту "Продажі за періодами", що дозволяє виводити інформацію з деталізацією за різними видами періодів. Також актуалізовані методики оформлення відвантаження товарів за декількома замовленнями покупців однією видатковою накладною, і поетапного відвантаження товарів за замовленням покупця, по мірі надходження оплати за таким замовленням.

Для користувачів конфігурації "Управління виробничим підприємством для України" додано, а для користувачів конфігурації "Управління торгівлею для України" (ред. 2.3) оновлено методику оформлення додаткових витрат, що повинні враховуватися в собівартості товарів, до моменту оформлення документа надходження таких товарів.

Користувачам конфігурації "Управління торгівлею для України" (ред. 3.0) рекомендуємо ознайомитися з варіантами відокремленого обліку запасів при їх списанні у момент відвантаження, а також з порядком списання, якщо відокремлений облік запасів не ведеться.

Для користувачів конфігурації "Роздріб для України" (ред. 1.0) опубліковано методики спільного використання конфігурацій "Роздрібна торгівля для України" (ред. 1.0) і "Бухгалтерія для України" (ред. 1.2), а також конфігурацій "Управління торговим підприємством для України" (ред. 1.2) і "Роздрібна торгівля для України" (ред. 1.0). У матеріалах описані основні настройки для обміну даними, а також порядок контролю виконання обміну.

Для користувачів прикладних рішень для бюджетних установ України, а саме, для користувачів конфігурацій "Бухгалтерія для бюджетних установ України" і "Комплексний облік для бюджетних установ України" у розділі "Облік запасів" опубліковані методики оформлення операцій інвентаризації бланків суворої звітності, малоцінних необоротних активів та запасів. В розділ "Облік необоротних активів та МШП" додано методику оформлення операції інвентаризації необоротних активів. У матеріалах також наведено порядок оформлення операцій оприбуткування надлишків і списання недостач, виявлених в результаті проведених інвентаризацій.

Користувачам конфігурацій "Комплексний облік для бюджетних установ України" і "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" у розділі "Методики проведення розрахунків" рекомендуємо ознайомитися з методикою оформлення оплати мобілізованим співробітникам.

У поточному випуску опублікована версія 4.0 драйвера "ArtSoft: Універсальний OLE-драйвер для фіскальних реєстраторів", розробленого компанією ArtSoft, що використовується для підключення торгівельного обладнання до типових конфігурацій для України. У зв'язку із цим у рубриці "Торгівельне обладнання для підключення" оновлено опис драйвера, а також оновлено перелік драйверів торгового обладнання з можливістю підключення до типових конфігурацій для України.

Для розробників систем на платформі "1С:Підприємство 8" наведено опис механізму швидкого часткового перекладу ресурсів платформи, який дозволяє виконати локалізацію інтерфейсу платформи для функціонування конкретного прикладного рішення. У рубриці "Універсальні звіти та обробки" оновлені обробки: "Консоль запитів для керованої прикладної програми" (для "1С:Підприємства" версії 8.3), "Групова зміна об'єктів", "Налаштування технологічного журналу".

Для адміністраторів інформаційних систем на платформі "1С:Підприємство 8" наведено опис настройок в PostgreSQL для роботи з "1С:Підприємством" та порядок розслідування запитів, які повільно працюють у разі використанні СУБД Oracle. Оновлено перелік індексів таблиць бази даних.

У рубриці "Стандартні бібліотеки" оновлені "Бібліотека стандартних підсистем" (ред. 2.3) та "Бібліотека електронних документів" (ред. 1.1 та 1.3).

Поради лінії консультацій

У розділі оновлено перелік рекомендацій і порад по роботі в прикладних рішеннях для України.

1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними документами

Матеріали надаються українською мовою фахівцями компанії "1С-СЕД".

Рубрику "Методичні рекомендації з використання програми "1С:Звіт"" довідника "1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними документами" доповнено порядком створення нового підприємства в "1С:Звіт" за допомогою "Помічника заповнення даних про підприємство". Також актуалізовано перелік центрів сертифікації ключів, сертифікати електронно-цифрових підписів яких, підтримуються "1С: Звіт".

Рубрику "Консультації з питань роботи з програмою "1С:Звіт"" доповнено переліком проблемних ситуацій і порядком їх виправлення.

Консультації для бухгалтера

У довіднику "Праця і заробітна плата" у розділі "Відрядження" оновлено матеріал "Інші гарантії та компенсації під час відрядження". У ньому описані порядок відображення оплати за час відрядження в конфігурації "Зарплата та Управління Персоналом для України" і приклади розрахунку такої оплати.

У зв'язку з останніми змінами законодавства актуалізовано підрозділ "Додаток 5: Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" розділу "Податкова звітність з ПДВ" довідника "Регламентована звітність".

Крім цього актуалізовані підрозділ "Імпорт послуг (операції з постачання послуг нерезидентом з місцем постачання на митній території України)" розділу "Експортно-імпортні операції" довідника "ПДВ: правила оподаткування та облік".

Підрозділ "Інші умови договору" розділу "Зміст господарського договору" довідника "Договори: умови та форми" доповнено новим матеріалом, в якому розкриваються умови про права та обов'язки сторін, про відповідальність сторін, про порядок оплати і деякі інші додаткові умови договору.

Додано нові консультації і питання у рубриці "Запитання - відповіді від тижневика "Головбух:БЮДЖЕТ".

Додано нові консультації і питання у рубриці "Дебет-Кредит. Питання і консультації".

На ІТС представлена нормативно-правова база "ЛІГА:ЗАКОН. Інформаційно-правова підтримка", підготовлена ІАЦ "Ліга", актуалізована станом на 28.10.2015 р.

Форми звітності, релізи програм і конфігурацій

В цей випуск включені наступні компоненти:

1С:Підприємство 8

 • 1С:Підприємство 8. Версія 8.3.6.2332

Релізи конфігурацій:

 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація Зарплата та Управління Персоналом для України, редакція 2.1. Версія 2.1.41 (оновлення + перехід з Базової на ПРОФ);
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація Зарплата та Управління Персоналом для України (базова версія), редакція 2.1. Версія 2.1.41 (оновлення);
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація Управління торговим підприємством для України, редакція 1.2. Версія 1.2.33 (оновлення);
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація Управління виробничим підприємством для України, редакція 1.3. Версія 1.3.42 (оновлення);
 • 1С:Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України, редакція 1.0. Версія 1.0.51 (оновлення);
 • 1С:Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ України, редакція 1.0. Версія 1.0.45 (оновлення);
 • 1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України, редакція 1.0. Версія 1.0.52 (оновлення + перехід з Базовою на ПРОФ);
 • 1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України (базова версія), редакція 1.0. Версія 1.0.52 (оновлення).

1С:Підприємство 7.7

Форми звітності:

 • ЗА III КВАРТАЛ 2015 (випуск 2) для конфігурацій "Бухгалтерський облік для України" і "Виробництво + послуги + бухгалтерія для України";
 • ЗА III КВАРТАЛ 2015 (випуск 2) для конфігурації "Бухгалтерія + торгівля + склад + зарплата + кадри для України".

Детальна інформація про Інформаційно-технологічний супровід (1С: ІТС Україна) представлена у вільному доступі на сайті its.1c.ua в рубриці "Про 1С:ІТС Україна".

3. ВАРІАНТИ ДОГОВОРІВ 1С:ІТС, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Варіанти договорів на ІТС Україна:

 • ІТС Україна ПРОФ (платний/пільговий без додаткової оплати/пільговий на 12 місяців за схемою 8+4);
 • ІТС Україна ТЕХНО (платний);
 • ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ (платний).

До комплекту ІТС Україна ПРОФ включаються:

 • ІТС Україна ПРОФ;
 • сувенір ділового призначення.

До комплекту ІТС Україна ТЕХНО включаються:

 • ІТС Україна ТЕХНО.

До комплекту ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ включаються:

 • ІТС ПРОФ.
 • ІТС Україна ПРОФ;
 • ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ (до складу включено повні дистрибутиви локалізованих конфігурацій для України на платформі 1С:Підприємство).
 • ІТС ДЛЯ ПАРТНЕРІВ (кількість дисків може варіюватися)

Склад:

 • Форми звітності, повні дистрибутиви програм і конфігурацій;
 • Довідник партнера по взаємодії;
 • Технологічна інформація.

4. ЦІНИ

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

4601546077523

ІТС України ПРОФ (Інформаційно-технологічний супровід "1С:Підприємство"), договір на 1 місяць, листопад 2015 року. Продаж через партнерів. Повна вартість.

750

 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс.

660

 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 6 міс.

690

 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс.

720

 

Договір на 1 місяць. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 1 міс.

735

 

Договір на 3 місяці. Повна вартість

1500

 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс.

1320

 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 6 міс.

1380

 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс.

1425

 

Договір на 3 місяці. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 1 міс.

1455

 

Договір на 6 місяців. Повна вартість

2901

 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс.

2520

 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 6 міс.

2640

 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс.

2760

 

Договір на 6 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 1 міс.

2880

 

Договір на 12 місяців. Повна вартість

5502

 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 12 міс. або 8+4 міс.

4800

 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 6 міс.

5010

 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 3 міс. або пільгового на 3 міс.

5220

 

Договір на 12 місяців. Вартість за програмою лояльності при безперервному продовженні з договору на 1 міс.

5430

 

Пільговий договір на 12 місяців за схемою 8+4

3201

 

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

4601546107107

ІТС Україна ТЕХНО (Інформаційно-технологічний супровід "1С:Підприємство"), листопад 2015 року. Продаж через партнерів

 

 

Договір на 6 місяців

1740

 

Договір на 12 місяців

3300

4.1. Ціни на ІТС для віддаленого офісу Україна

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

4601546077561

Від 1 до 5 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

720

4601546077561

Від 6 до 10 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

630

4601546077561

Від 11 до 20 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

570

4601546077561

Від 21 до 50 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

480

4601546077561

Від 51 до 100 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

420

4601546077561

Понад 100 ІТС для віддаленого офісу Україна, ПРОФ договір на 12 міс. Продаж через партнерів

360

4.3. Ціни на апгрейд з 1С:ІТС Україна ТЕХНО на 1С:ІТС Україна ПРОФ

Вид договора

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 1 місяць

219

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 2 місяці

399

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 3 місяці

579

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 4 місяці

759

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 5 місяців

939

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 6 місяців

1119

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 7 місяців

1299

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 8 місяців

1479

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 9 місяців

1659

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 10 місяців

1839

ІТС Україна апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 11 місяців

2019

4.4. Ціни на сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт"

Вид договора

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій "1С:Підприємство 8")

1200

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір для додаткової юридичної або фізичної особи на 1 місяць

102

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт" для ФОП. Договір на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій "1С:Підприємство 8")

576

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Договір для додаткової ФОП на 1 місяць

48

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт". Разова оплата для переходу на мережеву версію (придбання у постачальника сервісу, компанії "1С-СЕД")

360

4.5. Ціни на ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

Вид інформаційної системи

Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ

Ціна для партнера любої категорії

грн. зПДВ

ІТС Україна для партнерів. Випуск поточного місяця

-

90

ІТС Україна для партнерів. Договір на 6 місяців

-

315

Сервіс здачі електронної звітності "1С:Звіт" NFR. Договір на 12 місяців

-

150После заполнения данной формы с Вами свяжется менеджер в ближайшее рабочее время.
Укажите свои данные: