Про випуск версії для ознайомлення редакції 2.0 конфігурації Бухгалтерія для України

Сповіщаємо користувачів і партнерів про випуск редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" у статусі версії для ознайомлення.

Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" розроблена на платформі "1С:Підприємство 8.3" і використовує її нові можливості:

 • підтримка роботи в режимі тонкого клієнта та веб-клієнта;
 • нові можливості управління інтерфейсом програми та окремих форм;
 • перенесення основного обчислювального навантаження на сервер та економне використання ресурсів клієнта.

Звертаємо увагу, що ця версія призначена для ознайомлення користувачів і партнерів та не рекомендується для реального ведення обліку.

НОВЕ У РЕДАКЦІЇ 2.0 КОНФІГУРЦІЇ "БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ" У ПОРІВНЯННІ З РЕДАКЦІЄЮ 1.2

Інтерфейс "Таксі"

Використання нового інтерфейсу "Таксі" дозволяє істотно підвищити зручність роботи з програмою. Його відмінними особливостями є:

 • великий шрифт;
 • максимізація робочого простору на моніторах з різною розрізняючою здатністю;
 • сучасний дизайн інтерфейсу;
 • комфортність роботи користувачів протягом тривалого часу;
 • зручність навігації за рахунок використання допоміжних панелей: "Інструменти", "Вибране", "Історія" та ін..;
 • можливість самостійно конструювати свій робочий простір;
 • швидке введення по рядку;
 • можливість додавання нових елементів довідників безпосередньо у списку вибору.

Банківські документи

Документи руху безготівкових коштів вводяться і зберігаються у журналі "Банківські виписки".

Надходження коштів на банківський рахунок відображається документом "Надходження на банківський рахунок". Документом відображається будь-яке надходження коштів: як від контрагента, у відповідності з його платіжним дорученням, так і від банку, у відповідності з платіжним ордером банку.

Списання коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання з банківського рахунку". Документом відображається будь-яке списання грошових коштів: у відповідності як з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" ("Платіжне доручення вихідне") транформуються у документи "Надходження на банківський рахунок" ("Списання з банківського рахунку"). Раніше сформовані документи "Платіжний ордер …" залишено для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Додано документ "Платіжне доручення". Документ являє собою платіжне доручення, яке надсилається організацією банку для перерахування коштів. Документ може бути роздрукований або переданий банку через систему "Клієнт-банк". Документ не формує бухгалтерських проводок і не є аналогом документа "Платіжне доручення вихідне", що використовувався в редакції 1.2. Після отримання від банку інформації про списання коштів, потрібно оформити документ "Списання з банківського рахунку". Сума платежу та інформація про одержувача можуть заповнюватися автоматично з "Платіжного доручення".

Кадровий облік

Кадрові накази (прийом, переведення, звільнення) оформляються окремо по кожному співробітнику. При переході на редакцію 2.0 введені раніше кадрові накази трансформовано у нові документи по кожному співробітнику.

Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або зовнішнє сумісництво) зазначається для співробітника безпосередньо у наказі про прийняття і може змінюватися при кадровому переведенні. Таким чином можлива зміна основного місця працівника в організації без необхідності звільнення і повторного прийому на роботу.

Документ "Кадрове переведення" дозволяє фіксувати як зміну кадрових даних без змін даних про оплату праці, так і зміну тільки даних про оплату праці.

Спрощене введення інформації про планові внески соціального страхування в кадрових документах - замість зазначення повного набору необхідних внесків зазначається тільки категорія застрахованої особи, що відповідає інструкції заповнення звітності з ЄСВ. Під час розрахунку зарплати набір внесків визначається за основною категорією співробітника і видом проведених нарахувань.

Реалізована можливість ведення спрощеного кадрового обліку. При такому обліку кадрові накази не використовується, інформація про місце роботи співробітника, плановий оклад і т. д. вводиться безпосередньо у картці співробітника. При веденні спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. При необхідності в процесі роботи можна перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку.

Облік заробітної плати

У новій версії розширені можливості обліку часу. Існує можливість введення декількох виробничих календарів, а для кожної організації - можливість створення основного графіку роботи. В документі нарахування заробітної плати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично за даними графіка та/або виробничого календаря.

Спрощена і прискорена робота з документом "Нарахування заробітної плати". Документ автоматично розраховується при початковому заповненні за плановими даними. Розрахунок або перерахунок документа тепер можливий без необхідності його запису або скасування проведення) в інформаційній базі.

При веденні спрощеного кадрового обліку можливе ведення спрощеного режиму обліку нарахувань в документі "Нарахування заробітної плати". При такому режимі інформація про нарахування співробітника вводиться в документі одним рядком (і без необхідності зазначення додаткових реквізитів). Обмеженням режиму є можливість використання тільки окладу по днях, індексації та нарахувань фіксованою сумою, відсутність перехідних нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можливий у будь-який момент без необхідності конвертації даних.

Спосіб відображення зарплати співробітника в бухгалтерському обліку тепер фіксується без необхідності оформлення кадрових документів, безпосередньо з довідника "Співробітники". Реалізована також можливість зазначення основного способу відображення по організації в цілому або для окремих підрозділів.

Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

Ведення обліку за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можливе як за кожним працівником, так і зведено за всіма працівниками.

Оформлення відомостей на виплату заробітної плати здійснюється через банк і касу за допомогою окремих документів "Відомість в банк" та "Відомість в касу". Використовувані раніше документи "Відомість на виплату зарплати" залишені для зберігання введених даних і більше не використовуються.

Зверніть увагу - тепер відомості на виплату автоматично фіксують виплату за взаєморозрахунками з працівниками та бюджетом за ПДФО та внесками. Касові і банківські документи на виплату заробітної плати або перерахування податків формують проводки тільки по відображенню виплати у бухгалтерському обліку.

Замість обліку способу виплати зарплати співробітникам і даних про банківські картки ведеться облік особових рахунків співробітників в рамках зарплатних проектів. Оформлення виплати будь-якому співробітнику можливе і через банк, і через касу. При заповненні відомості в банк по зарплатному проекту проводиться відбір співробітників тільки в рамках цього проекту.

Депонування невиплаченої через касу заробітної плати здійснюється окремим документом "Депонування зарплати".

Версіонування об'єктів

Підсистема "Версіонування об'єктів" призначена для обліку історії змін об'єктів (хто, коли і що змінив). Також вона дозволяє отримувати звіти за версіями або за конкретною версією об'єкта.

ПЕРЕХІД З ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ

Перехід на нову версію редакції 2.0 здійснюється оновленням інформаційної бази редакції 1.2 "Бухгалтерії для України". Оновлення виконується в режимі Конфігуратора з версії не нижче 1.2.33.2.

Архів регламентованої звітності

Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження в XML архівні регламентовані звіти (створені і збережені в редакції 1.2).

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно увійти в режим Підприємства використовуючи Товстий клієнт (керована прикладна програма).

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВЕРСІЇ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

 • Доступні не всі актуальні форми регламентованих звітів.
 • Не реалізовані обміни з іншими конфігураціями.
 • Довідкова інформації по конфігурації доступна лише російською мовою, незалежно від мови інтерфейсу, що обрана користувачем.

ВИКОРИСТАННЯ ВЕРСІЇ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Поточна версія призначена для ознайомлення користувачів і партнерів з технологічними рішеннями і новими можливостями прикладного рішення і не рекомендується для реального ведення обліку.

Версія для ознайомлення доступна зареєстрованим користувачам програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8", до складу яких включена типова конфігурація "Бухгалтерія для України" (версії ПРОФ), а також партнерам 1С.

Версія для ознайомлення не призначена для широкого використання в реальних задачах автоматизації підприємств.

Звертаємо увагу, що після виходу фінальної версії оновлення версії для ознайомлення до фінальної версії не гарантується у зв’язку з можливістю зміни структури даних у фінальній версії.После заполнения данной формы с Вами свяжется менеджер в ближайшее рабочее время.
Укажите свои данные: